• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Arama

Birol ÇETİN
Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış , ss. 123-150
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nejat DOĞAN
Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya’nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme , ss. 1-19
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Adem BALTACI
Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi’nin Payı , ss. 1-19
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Tuğba KORHAN
1930’larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yürtülen Kalkındırma Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Filiz ERATAŞ
Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi , ss. 18-33
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hakan KİTAPÇI
Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu , ss. 39-61
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nihat IŞIK
1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri , ss. 73-101
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kerem KAPTANGİL
İşletmelerde İnsan Kaynakları Eğitiminin Çalışanların Performansları Üzerine Olan Etkileri , ss. 25-44
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kerem KAPTANGİL
İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sezai ÖZÇELİK
TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Burcu KILINÇ SAVRUL
TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi , ss. 1-20
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hatice YAZGAN
Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyu Faktörü: Çankırı İli Örneği , ss. 1-23
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İlker KIYMETLİ ŞEN
Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri , ss. 21-36
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Özden AKIN
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma , ss. 85-114
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Selim CENGİZ
Entelektüel Sermaye ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma , ss. 37-56
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Fatih ŞANTAŞ
Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü Planlaması , ss. 45-59
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Akın KOÇAK
Sürdürülebilir Rekabet İçin Pazarlamayı Yeniden Düşünmek , ss. 61-84
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Feyyaz ZEREN
Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama , ss. 34-54
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Harun YAKIŞIK
Ülkelerin ya da Kişilerin Zenginliği: Dünya Milyarderleri Ve Sektör Yoğunluğu , ss. 75-91
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Adalet HAZAR
Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011) , ss. 93-119
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri