• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneği
Büyüyen finansal sistem ve yoksulluğun azaltılması gelişmiş ekonomilerin en önemli özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda fakir ülkelerde, bu iki dinamik arasındaki ilişki tartışma konusu olmaya başlamıştır. Bu çalışma Nijerya’da finansal büyüme ve yoksulluk oranının düşürülmesi arasındaki ilişkiyi ARDL ve Toda, Yamamoto Modelleri’ni kullanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. 1970-2011 yılları arasındaki sürece ilişkin neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacak datalar mevcut değildir. Aynı zamanda çalışmada Nijerya toplumunun fakir kesiminin de finansal kaynaklara ulaşabildiği ve ülkenin ekonomik büyüme sürecine tamamıyla dahil olduğu analiz edilmektedir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre finansal sektörün gelişmesi yoksulluk seviyesini düşürmemektedir. Finansal sektörün gelişimi yoksulluk seviyesinin düşürülmesine yönelik krediler alımını arttırmaktadır. Öte yandan, ekonomik büyüme beraberinde finansal büyümeyi de getirmektedir. Sonuç olarak, tek başına yoksulluk oranını azaltamasa da finansal sektörün gelişimi için ekonomik büyüme şarttır.

Anahtar Kelimeler
Neden-Sonuç İlişkisi, Finansal Derinlik, Büyüme, Eşbütünleşme.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri