• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Yenilenebilir Enerji ile Kanıtlanmış Petrol Rezervleri Arasındaki İlişki: OPEC’den Bulgular
Enerji tüketimi ve küresel ısınma arasındaki ilişkiyle ilgili literatür yenilenebilir enerji tüketiminin eklenmesiyle genişlemiştir. Birçok çalışma, bu ilişkinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknik etkinlik, kişi başına gelir veya karbondioksit salınım düzeyleri üzerindeki etkilerini göstermektedir. Ancak hiçbiri fosil yakıt ve petrol ihraç eden ülkeler için yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapmamıştır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji ile reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), karbondioksit salınım düzeyi, reel petrol fiyatları ve kanıtlanmış petrol rezervleri arasındaki ilişkiyi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün altı üyesi Cezayir, Angola, Ekvator, İran, Nijerya ve Venezüella ile örgüte üye olmayan Endonezya için açıklamaya amaçlamaktadır. Analizler, sabit etki - rastsal etki testleri olarak bilinen panel veri tekniği kullanılarak yürütülmektedir. Bulgularımız kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi ile kişi başına reel GSYİH ve kişi başına karbondioksit tüketimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Hem kanıtlanmış petrol rezervleri hem de reel petrol fiyatları ile yenilenebilir enerji tüketimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Yenilenebilir Enerji, Petrol İhraç Eden Ülkeler, Kanıtlanmış Petrol Rezervleri.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri