• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Tasarruf ve Kredi Şirketlerinde Performans Değerlendirmesi Analizi: Kumasi Metropolü Örneği
Bu çalışma Kumasi Metropolünde tasarruf ve kredi şirketlerindeki performans değerlendirme sistemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma 5 adet tasarruf ve kredi şirketinden seçilen 120 katılımcıyla beraber yapılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ankete katılan kişilerin büyük çoğunluğu performans politikalarından haberdardırlar. Öte yandan, katılımcıların pek azı performans politikaları hakkında bilgi sahibidir. Benzer şekilde çalışanlar performans analizlerini şirketin proaktif eğitim politikalarından ve prosedürlerinden ziyade, şans olarak görmektedirler. Çalışma aynı zamanda eğitim ve gelişim arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu nedenden ötürü performans değerlendirme sistemine yönetimsel anlamda entegre olmak çalışanların eğitiminde ve gelişiminde oransal artışı sağlayacaktır. Bir diğer ifadeyle yöneticiler için performans değerlendirme sisteminin kullanılması mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir husustur.

Anahtar Kelimeler
Performans Analizi, Tasarruf ve Kredi Şirketleri, Kumasi Metropolü, Gana.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri