• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Reel Efektif Döviz Kurları ve Hayat Standardı: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Örneği
Bu çalışmanın amacı reel efektif döviz kurlarının Kongo halkının hayat standartları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Dickey-Füller Testi’nin ilk sonuçlarına göre bütün değişkenler sabit sonuç vermiştir. Daha sonra yapılan Johansen Testi ise bütün değişkenlerin analizle eş bütünleşme gösterdiğini ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki kurulabileceğini göstermiştir. Çalışmada ECM modeli kullanılmıştır ve hayat standardı oranının %22’yi bulmasından sonra incelenen dinamiklerin birbirine uyumu çok yavaşlamıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti özelinde yapılan analizlerin sonucunda reel efektif döviz kurlarında meydana gelen %1’lik pozitif bir değişimin kişi başına düşen milli gelirde %0,00068’lik bir artış sağladığı gözlemlenmiştir. Uygulamış olduğumuz istatistiksel bilgiler bağlamında çalışma tatmin edici sonuçlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayat Standardı, Reel Efektif Döviz Kuru Oranları, Sabitlik, Eşbütünleşme, ECM.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri