• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpların Tahmini
Bu çalışmada, finansal kurumlar için oldukça önemli bir risk türü olan operasyonel riskin modellenmesi ve ölçülmesi konusu ele alınmıştır. İlk olarak operasyonel risk kavramı ve önemi üzerinde durulmuş daha sonra ise operasyonel risk ölçümü hesaplamalarından bahsedilmiştir. Operasyonel riskin ölçümünde, beklenmeyen operasyonel kayıpların tahmini Uç Değerler Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu sıklık/şiddet dağılımları kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama alanında ise kurumlar açısından gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olan bu çalışma, Microsoft Excel’de veri setleri yaratılarak Monte Carlo Simülasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen beklenen değer hesabı ise kurumların risk seviyelerini görmeleri açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Operasyonel Risk, Monte Carlo Simülasyonu, İstatistiksel Dağılımlar.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri