• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz
Çalışmada, genç işsizliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, yeni panel veri analizi ve eşbütünleşme testleri kullanılarak, Okun Yasası kapsamında, analiz edilmiştir. Çalışmanın konusunu genç işsizlik oranı AB (AB-28) ortalamasının üzerinde olan 18 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları, genç işsizliğini derin yaşayan bir ülkede, ekonomik büyümenin, genç işsizliğini azaltmada tek başına yeterli olmayacağını göstermektedir. Küresel ve ülke koşullarına has; genç istihdamı ve piyasa üzerinde etkili sonuç verecek politikaların geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. Çalışmanın işsizlik ve sosyal çatışma konusundan yapılan çalışmalara önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Genç İşsizliği, Sosyal ve Siyasal Sorunlar, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri