• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki tasarruf sahiplerinin hisse senedi piyasalarına olan doğrudan katılım düzeylerinin bir takım sosyal ve davranışsal faktör ile anlamlandırılmasıdır. Risksiz piyasalar ile hisse senedi piyasaları arasındaki katılım düzeyi farkının risk primi ile açıklanamaması ve hisse senedi piyasasına olan katılımın düşük düzeyde kalması finansal okuryazarlık, risk algısı, güven düzeyi, kısa ve uzun vadeli piyasaya dönük beklentiler gibi faktörler ile açıklamaya çalışılmıştır. Bu araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim alan 329 İşletme bölümü öğrencisine anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Lojistik regresyon ile analiz edilen veriler risk algısı, finansal okuryazarlık, finansal kurumlara olan güven seviyesi, kısa ve uzun vadeli beklentiler gibi sosyal değişkenlerin hisse senedi piyasalarına katılım tercihine etki ettiğini göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Hisse Senedi Piyasasına Katılım, Finansal Okuryazarlık, Güven, Beklentiler.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri