• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Gelişmekte Olan Bir Piyasada Sermaye Yapısı: Türkiye Örneği

Sermaye yapısı bir işletmenin faaliyetlerinin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli olan ve aynı zamanda bu faaliyetlerin sonucu olarak şekillenen bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işletmelerin sermaye yapısına etki eden firmaya özgü belirleyicileri değişen ekonomik koşullar altında incelemektir. Bu çalışmada 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören üretim işletmelerinden elde edilen verilere panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, dengeleme, finansman hiyerarşisi ve piyasa zamanlaması gibi geleneksel sermaye yapısı teorileri, gelişmekte olan bir ülkenin işletmelerinden oluşan örneklemin sermaya yapılarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bunun ana nedeni, bu teorilerin gelişmiş ülkeler için geçerli olan varsayımlara dayandırılmış olmasıdır.Anahtar Kelimeler
Sermaye Yapısı, Panel Veri Analizi, İmalat Sanayi, Gelişen Piyasalar.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri