• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ
Soğuk Savaştan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tek kutuplu dünyada süper güç statüsünü sürdürebilmek için Ortadoğu bölgesini tamamen kontrol etmek istemektedir. Bölgeye yönelik Türkiye ve ABD politikaları 1 Mart Tezkeresine kadar parelellik göstermiştir. Tezkereden sonra ise özellikle Kuzey Irak’a yönelik Türkiye ve ABD politikalarında belirgin bir ayrışma mevcuttur. Bu çalışmada; Kuzey Irak’taki yapılanma ve gelecekte alabileceği şekle yönelik Türkiye’nin genel olarak Irak ve özelde Kuzey Irak bölgesine yönelik dış politika yaklaşımları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Federasyon, Kerkük, Kuzey Irak, Partiya Karkiya Kurdistan (PKK), Çatışma teorileri, Türkiye.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri