• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Abstract


New Monetary Policy Concept and Financial Stability

The Monetary Policy that was designed with only one objective and one tool has been replaced with extraordinary implementation after 2008 financial crisis. In this period, as Central Banks set financial stability in their goals, this new target requires a new tool named macro prudential policy. Passing away effects of crisis, countries began to work some practise about monetary policy that is in extraordinary conditions for normalizing. This study aimed to inform processing with normalizing monetary policy and refers to the current debate. For this purpose, it has tried to explain the concept of financial stability. And then it has given information about changing role of monetary policy and macro prudential policy. Last, the study has ended with debates regarding the final version monetary policy.Keywords
Financial Stability, Monetary Policy, Macro Prudential PolicyKaynakça

Agur, I. ve Sharma, S. (2013). Rules, Discretion and Macro-Prudential Policy, IMF Çalışma Metni, WP/13/65.

Akyol, S. ve Varlık, S. (2010). Bir Küresel Kamu Malı Olarak Finansal İstikrar:Eleştirel Değerlendirmeler, Ekonomik Yaklaşım Dergisi 21(75), 141-162.

Bank of England (2011). Instrument of Macroprudential Policy, Tartışma Metni, Aralık 2011.

Bayoumi T., Dell’Ariccia, G., Habermier, K. ve IMF Staff Team (2014). Monetary Policy the New Normal. IMF Tartışma Metni, SDN/14/03.

Buiter, W.H. (2012). The Role of Central Banks in Financial Stability: How Has It Changed ?, Centre for Economics Policy Research, CEPR Tartışma Metni, No:8780, Londra.

Claessens, S. (2014). An Overview of Macroprudential Policy Tools. IMF Çalışma Metni, WP/14/214.

Coşkun, N. ve Sevgi, H.N. (2012). Para Politikası, Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi UEK-TEK 2012, İzmir.

Crowe, C., Dell’Ariccia, G., Igan, D. ve Rabanal, P. (2011). How to deal with real estate booms: Lessons from Country Experiences. IMF Çalışma Metni, WP/11/91.

Dağlaroğlu, T. (2013) Gelişmiş ülkelerde mali baskınlık problemi ve finansal istikrarsızlık altında geleneksel olmayan para politikası yeni para politikası aracı olabilir mi? Ankara 12 Mart 2013 http://www.ead.org.tr/geçmiş_sem2013.html (Erişim Tarihi: 20.02.2015)

Dell’Ariccia, G., Igan, D., Laeven, L., Tong, H., Bakker, B. ve Vandenbussche, J. (2012). Policies for Macrofinancial Stability: How to Deal with Credit Booms. IMF Tartışma Metni, SDN/12/06.

Erol, E.D. ve Erol, İ. (2015). Küresel Finans Krizi ve Sonrasında Dünya Merkez Bankalarının Para Politikası Stratejileri, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-14.

Ersel, H. (2012). Finansal İstikrarın Sağlanması İçin Nasıl Bir Mekanizma Tasarlanabilir?,  İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27(315), 37-49.

Fujita, K., Habermeier, K., Nier, E., Roger, S., Sacasa, N., Stone, M., Vlcek, J. ve Townsend, S. (2010) Central Banking Lessons from the Crisis, IMF, 27 Mayıs 2010, 13-17.

Galati, G. ve Mossner, R. (2011). Macroprudential Policy-A Literature Review, BIS Working Paper, No: 337, 1-38.

Göker, Z. (2009). Küresel Kamusal Bir Mal: Finansal İstikrar, Akdeniz İİBF Dergisi, (17), 7-22.

Hannoun, H. (2010), Towards a Global Financial Stability Framework, the 45th SEACEN Governors' Conference, Siem Reap province, Kamboçya, 26-27 Şubat 2010.

Kaya, Z. ve Tokucu, E. (2014). Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü, Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes 2014,  1-3 July 2014, Skopje – Macedonia.

Osinski, J., Seal, K. ve Hoogduin, L. (2013). Macroprudential and  Microprudential Policies: Toward  Cohabitation, IMF Tartışma Metni, SDN/13/05.

Özatay, F. (2012). Para Politikasında Yeni Arayışlar, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27(315),  51-75.

Perera A. (2010). Monetary Policy in Turbulent Times: Impact of Unconventional Monetary Policies, Central Bank of Sri Lanka Uluslararası Araştırma Konferansı 2010, 1-68.

Svensson, L. (2011), Monetary Policy after the Crisis,  http://people.su.se/~leosven/ (Erişim Tarihi: 10.4.2015)

Tokucu, E. (2012). Financial Stability and Central Banks: Can Central Banks Secure Financial Stability? Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 85-103.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) (2014). Finansal İstikrar Raporu, Sayı.19, Kasım. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/0ad4e6c3-b2c8-4209-93d2-5a4ee056a9e1/Fir_TamMetin19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE0ad4e6c3-b2c8-4209-93d2-5a4ee056a9e1 (Erişim tarihi: 13.06.2016)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) (2014). Bülten, Sayı.35,  Eylül. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c (Erişim tarihi: 13.06.2016)

Woodford, M. (2009) Convergence in Macroeconomics: Elements of the New                       Synthesis American Economic Journal: Macroeconomics 2009, 1(1), 267-279.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri