• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Döviz Krizlerinin Tahmini: Kriz Tanımına Göre Kriz Emareleri Nasıl Farklılık Gösteriyor?

Bu çalışmanın odağında döviz krizleri bulunmakta ve döviz krizlerinin tahmininde kullanılan modeller değerlendirilmektedir. Daha özelde ise bu çalışma kriz tanımının Erken Uyarı Sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Kriz emarelerinin krizin tanımlanmasına bağlı olduğunu ve bu tanımlara göre farklı değişkenlerin anlamlı kriz emareleri olarak belirlendiğini ispatlamak için literatürde yaygın bir şekilde kullanılan iki ana döviz krizi tanımını kullanarak (Reinhart ve Rogoff (2009) ve Eichengreen vd. (1996)) farklı Erken Uyarı Modelleri oluşturduldu. Sonuçlar gerçekten de diğer tüm değişkenler sabit tutulmasına rağmen kriz tanımlarından dolayı farklı değişkenlerin kriz sinyalleri olarak istatistiksel olarak anlam kazandığını gösterdiler. Anahtar Kelimeler
Döviz Krizleri, Erken Uyarı Sistemleri, Olasılık Eşiği, Kriz Tahmini

Kaynakça

Aziz, J., Caramazza, F. & Salgado, R. (2000). Currency Crises: In Search of Common Elements. IMF Working Paper, 00/67, 1-56.

Berg, A. & Pattillo, C. (1999). Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative. Journal of International Money and Finance, 18(4), 561-586.

Budsayaplakorn, S., Dibooglu, S. & Mathur, I. (2010). Can Macroeconomic Indicators Predict a Currency Crisis? Evidence from Selected Southeast Asian CountriesEmerging Markets Finance and Trade, 46(6), 5-21.

Bussiere, M. & Marcel, F. (2002). Towards a New Early Warning System of Financial Crises. Journal of International Money and Finance, 25(6), 953-973.

Candelon, B., Hurlin, C. & Dumitnescu. E. (2013). Currency Crisis Early Warning Systems: Why They should be Dynamic. Ipag Working Paper, 399.

Comelli, F. (2014). Comparing the Performance of Logit and Probit Early Warning Systems for Currency Crises in Emerging Market Economies. IMF Working Paper, 14(65), 434-463.

Edison, H. (2000). Do Indicators of Financial Crises Work? An Evaluation of An Early Warning System, International Finance Discussion Papers, 675.

Eichengreen, B., Rose, A. & Wyplosz, C. (1996). Contagious Currency Crises. NBER Working Paper Series, 5681, 7-26.

Esquivel, G. & Larraín, F. (1998). Explaining Currency Crises. HIID Development Discussion Paper, 666.

Frankel, J. & Rose, A. (1996). Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment. Journal of International Economics, 41(3), 351-366.

Frost, J. & Ayako, S. (2013). Early Warning for Currency Crises: What is the Role of Financial Openness?, DNB Working Paper, 373, 36-61.

Girton, L. & Roper, D. (1977). A Monetary Model of Exchange Market Pressure Applied to the Postwar Canadian Experience.  American Economic Review, 67(4), 537-548.

Goldstein, M., Kaminsky, G. & Reinhart, C. (2000). Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets. Washington DC: Institute for International Economics.

Kaminsky, G., Saul, L. & Reinhart, C. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. Policy Research Working Paper, 1852, 1-16.

Kruger, M., Osakwe, P. & Page, J. (1998). Fundamentals, Contagion and Currency Crises: An Empirical Analysis. Bank of Canada Working Paper, 98(10), 765-792.

Milessi-Ferretti, M. & Razin, A. (1998). Current Account Reversals and Currency Crises: Empirical Regularities. NBER Working Paper, 6620, 64-88.

Paltonen, T. (2006). Are Emerging Market Currency Crises Predictable? A Test.  Europen Central Bank Working Paper Series, 571, 9-26.

Reinhart, C. & Kenneth, R. (2009). This Time is Different:A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. NBER Working Paper Series, 13882, 32-51.

Sachs, J., Tornell, A. & Velasco, A. (1996). Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995. Brookings Papers on Economic Activity, 27(1), 147-216.

World Development Indicators, The World Bank.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri