• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Abstract


An Empirical Study of transparency Reports and The Auditing Sector in Turkey

This study investigates transparency reports of Turkish auditing firms as a measure of the audit quality in Turkey. To reveal the structure of the audit in Turkey, information that must take place in transparency reports of 2013 has been examined. The four big auditing firmsare especially compared with other auditing firms to reveal the effect of the big four auditing firms on Turkish auditing sector.  According to the results of the study, Turkish auditing sector is a emerging sector, clustered in large cities such as Istanbul, dominated by the big four auditing firms. Moreover, large firms get audit service largely from the big four audit firms. Keywords
Independent Audit, Transparency Reports, Audit Quality, TurkeyKaynakça

Al-Thuneibat, A. A., Al Issa, R. T. ve Baker, R. A. (2011). Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality? Empirical Evidence from Jordan, Managerial Auditing Journal, 26(4), 317-334.

Big4.com. (2015). An Analysis of The 2014 Financial Performance Of The World's Largest Accounting Firms, http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf (Erişim Tarihi: 18.05.2015).

Bing, J.,Chu X. H, Anqi L. ve Zhu, X. (2014). Audit Quality Research Report, Australian National Centre for Auditand Assurance Research file:///C:/Users/iibf_erdal/Downloads/audit_quality_research_intern_report_smaller.pdf (Erişim Tarihi: 11.05.2015).

Deangelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, 3, 83-199.

Deıs, D. R., ve Gıroux, G. (1996). The Effect of Auditor Changes on Audit Fees, Audit Hours, and Audit Quality, Journal of Accounting and Public Policy, 15(1), 55-76.

Deumes, R.,C., Schelleman, H.V., Bauwhede ve Vanstraelen, A. (2012). Audit Firm Governance: Do Transparency Reports Reveal Audit Quality?, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 193-214.

Erdogan, S. (2015). Finansal Skandalların Bağımsız Denetim Boyutu, Mali Çözüm, 128, 15-32.

European Union (EU). (2014). Directive 2014/56/EU of the European Parliamentand of the Council, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0056 (Erişim Tarihi: 5.05.2015).

Financial Reporting Council (FRC). (2008).  “The Statutory Auditors (Transparency) Instrument 2008:POB 01/2008” https://www.frc.org.uk/FRC-Documents/POB/Statutory-Auditors-(Transparency)-Instrument-2008.aspx(Erişim Tarihi: 13.05.2015).

Francis, J.R. (2004). What Do We Know About Audit Quality?, The British Accounting Review, 36(4), 345-368.

Gürol, B. Ve Tüysüzoğlu, T. (2016). Türkiye’de Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Nezdinde Bağımsız Denetim Yapan Denetim Kuruluşlarının Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Denetime Bakış, 47, 131-148.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO). (2009). Transparency of Firmsthat Audit Public Companies: Consultation Reports, https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD302.pdf (Erişim Tarihi: 03.05.2015).

Frank, D.H., Jane, J.K. ve Laureen, A.M. (2004). Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting? The Accounting Review, 79(3), 687-703.

Heald, D. (2012). Why Is Transparency About Public Expenditure So Elusive? International Review of Administrative Sciences, 78, 30-49.

Hood, C. (2001). Transparency. In P. B. Clarke, & J. Foweraker (Eds.), Encyclopedia of Economic Thought. 700-704. London: Routledge.

Jeong, S. ve Rho, W.J. (2004). Big Six Auditors and Audit Quality: the Korean Evidence, The International Journal of Accounting, 39(2), 175-196.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK). www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.05.2015).

Kepekçi, C. (2000). Bağımsız Denetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Peecher, M.E., Schwartz, R. ve Solomon, I. (2007). It’s All About Audit Quality: Perspectives on Strategic-Systems Auditing, Accounting, Organizations and Society, 32(4-5), 463-485.

Rainsbury, E.A., Bradbury, M. ve Cahan, S.F. (2009). The Impact of Audit Committee Quality on Financial Reporting Quality And Audit Fees, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 5(1), 20-33.

Urton, L.A., Lisa, M.G., Karl, E.H., Ling, L.L. ve Wu ,Y.J. (2014). Comments by the Auditing Standards Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on PCAOB Release No. 2013-009, Proposed Rule on Improving the Transparency of Audit: Proposed Amendments to PCAOB Auditing Standards to Provide Disclosure in the Auditor's Report of Certain Participants in the Audit, Current Issues in Auditing, 8(2), C1-C7.

Wooten, C.T. (2003). Research About Audit Quality, The CPA Journal, January file:///C:/Users/iibf_erdal/Downloads/audit%20quality.pdf (Erişim Tarihi: 12.05.2015).

Wan Z.A.W., Shahnaz, I. ve Nurasyikin, J. (2008). The Impact of Board Composition, Ownership and CEO Duality on Audit Quality: The Malaysian Evidence. Malaysian Accounting Rewiev, 7(2), 17-28.

TUSİAD (2015). Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Yasal Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Uluslararası Şeffaflık Derneği, 1-20.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri