• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Türkiye'de Şeffaflık Raporları ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Bu çalışmada 2013 yılında ilk uygulaması yapılan şeffaflık raporlarında yer alması zorunlu olan bilgiler incelenmiş olup, Türkiye’de bağımsız denetimin yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özellikle dört büyük bağımsız denetim firmasıyla diğer bağımsız denetim firmaları karşılaştırılmış olup, dört büyük denetim firmasınınTürkiye’deki bağımsız denetim üzerindeki etkisi gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de bağımsız denetimin gelişmekte olan yeni bir sektör olduğu, özellikle İstanbul merkezli olmak üzere büyük şehirlerde kümelendiği, bağımsız denetim çalışmalarının genellikle dört büyük bağımsız denetim firması tarafından yapıldığı ve özellikle büyük firmaların hala büyük ölçüde bağımsız denetimlerini dört büyük firmaya yaptırdıkları görülmüştür. Anahtar Kelimeler
Bağımsız Denetim, Şeffaflık Raporları, Denetim Kalitesi, Türkiye

Kaynakça

Al-Thuneibat, A. A., Al Issa, R. T. ve Baker, R. A. (2011). Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality? Empirical Evidence from Jordan, Managerial Auditing Journal, 26(4), 317-334.

Big4.com. (2015). An Analysis of The 2014 Financial Performance Of The World's Largest Accounting Firms, http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf (Erişim Tarihi: 18.05.2015).

Bing, J.,Chu X. H, Anqi L. ve Zhu, X. (2014). Audit Quality Research Report, Australian National Centre for Auditand Assurance Research file:///C:/Users/iibf_erdal/Downloads/audit_quality_research_intern_report_smaller.pdf (Erişim Tarihi: 11.05.2015).

Deangelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, 3, 83-199.

Deıs, D. R., ve Gıroux, G. (1996). The Effect of Auditor Changes on Audit Fees, Audit Hours, and Audit Quality, Journal of Accounting and Public Policy, 15(1), 55-76.

Deumes, R.,C., Schelleman, H.V., Bauwhede ve Vanstraelen, A. (2012). Audit Firm Governance: Do Transparency Reports Reveal Audit Quality?, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 193-214.

Erdogan, S. (2015). Finansal Skandalların Bağımsız Denetim Boyutu, Mali Çözüm, 128, 15-32.

European Union (EU). (2014). Directive 2014/56/EU of the European Parliamentand of the Council, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0056 (Erişim Tarihi: 5.05.2015).

Financial Reporting Council (FRC). (2008).  “The Statutory Auditors (Transparency) Instrument 2008:POB 01/2008” https://www.frc.org.uk/FRC-Documents/POB/Statutory-Auditors-(Transparency)-Instrument-2008.aspx(Erişim Tarihi: 13.05.2015).

Francis, J.R. (2004). What Do We Know About Audit Quality?, The British Accounting Review, 36(4), 345-368.

Gürol, B. Ve Tüysüzoğlu, T. (2016). Türkiye’de Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Nezdinde Bağımsız Denetim Yapan Denetim Kuruluşlarının Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Denetime Bakış, 47, 131-148.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO). (2009). Transparency of Firmsthat Audit Public Companies: Consultation Reports, https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD302.pdf (Erişim Tarihi: 03.05.2015).

Frank, D.H., Jane, J.K. ve Laureen, A.M. (2004). Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting? The Accounting Review, 79(3), 687-703.

Heald, D. (2012). Why Is Transparency About Public Expenditure So Elusive? International Review of Administrative Sciences, 78, 30-49.

Hood, C. (2001). Transparency. In P. B. Clarke, & J. Foweraker (Eds.), Encyclopedia of Economic Thought. 700-704. London: Routledge.

Jeong, S. ve Rho, W.J. (2004). Big Six Auditors and Audit Quality: the Korean Evidence, The International Journal of Accounting, 39(2), 175-196.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK). www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.05.2015).

Kepekçi, C. (2000). Bağımsız Denetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Peecher, M.E., Schwartz, R. ve Solomon, I. (2007). It’s All About Audit Quality: Perspectives on Strategic-Systems Auditing, Accounting, Organizations and Society, 32(4-5), 463-485.

Rainsbury, E.A., Bradbury, M. ve Cahan, S.F. (2009). The Impact of Audit Committee Quality on Financial Reporting Quality And Audit Fees, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 5(1), 20-33.

Urton, L.A., Lisa, M.G., Karl, E.H., Ling, L.L. ve Wu ,Y.J. (2014). Comments by the Auditing Standards Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on PCAOB Release No. 2013-009, Proposed Rule on Improving the Transparency of Audit: Proposed Amendments to PCAOB Auditing Standards to Provide Disclosure in the Auditor's Report of Certain Participants in the Audit, Current Issues in Auditing, 8(2), C1-C7.

Wooten, C.T. (2003). Research About Audit Quality, The CPA Journal, January file:///C:/Users/iibf_erdal/Downloads/audit%20quality.pdf (Erişim Tarihi: 12.05.2015).

Wan Z.A.W., Shahnaz, I. ve Nurasyikin, J. (2008). The Impact of Board Composition, Ownership and CEO Duality on Audit Quality: The Malaysian Evidence. Malaysian Accounting Rewiev, 7(2), 17-28.

TUSİAD (2015). Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Yasal Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Uluslararası Şeffaflık Derneği, 1-20.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri