• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Türk İlaç Sektörünün Rekabet Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi

İlaç sektörü; yüksek maliyetli olması, uzun süren Ar-Ge çalışmaları içermesi, çok sayıda nitelikli işgücünün istihdam edilmesi, ileri teknoloji gerektiren bir sektör olması ve bireylerin sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle stratejik öneme sahip bir sektördür. Ayrıca piyasadaki tüm karar birimleri, ilaç sektöründen doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. İlaç sektörünün rekabetçi düzeyi ve piyasa yapısının bilinmesi karar birimleri ve politika yapıcıları için önem arz etmektedir. Bu nedenlerden hareketle yapılan bu çalışmanın amacı, n-Firma yoğunlaşma oranı (CRn) ve Herfindahl Hirschman indeksi (HHI) ile Türk ilaç sektörünün yoğunlaşma düzeyini ve rekabetçi yapısını analiz etmektir. Elde edilen bulgulara göre Türk ilaç sektöründe CR4 ve CR8’e göre yoğunlaşma oranın düşük olduğu ancak yerli firmaların Türk menşeli ilaç sektöründe ve yabancı firmaların yabancı menşeli ilaç sektöründe CR8’e göre yoğunlaşmanın yüksek ve oligopolistik bir piyasa yapısının hakim olduğu görülmüştür. H-H indeksine göre ise hem yerli hem de ithal ilaç sektöründe yoğunlaşma oranının yüksek olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
İlaç Sektörü, Yoğunlaşma, Piyasa Yapısı

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri