• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları Algılamaları
Bu çalışmanın amacı örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü tipleri itibariyle farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için Kayseri ilinde 224 işletme ve kamu kurumunu kapsayan bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre örgüt kültürü tipleri itibariyle kurumların gösterdikleri örgütlerarası vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının en yaygın olarak görüldüğü kültür tipi klan kültürüdür. Pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü ile örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının bazı alt boyutları arasında negatif yönlü, klan kültürü ve adhokrasi kültürü ile örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının bazı alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar örgüt kültürü farklılıklarının örgütlerarası vatandaşlık davranışları açısından önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları, Klan Kültürü, Adhokrasi Kültürü, Pazar Kültürü, Hiyerarşi Kültürü

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri