• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar
Hukuk düzenine aykırı fiil olarak tanımlanan suç, oluşum gösterdiği toplumda hem ekonomik açıdan hem de ruhsal açıdan olumsuz etki meydana getirmektedir. 1939 yılında suç teorisine ilişkin yapmış olduğu bir çalışmada Edwin Sutherland, kişiler tarafından işlenen mesleki suçların nedenini kişinin kazanmış olduğu hayat deneyimine ve çevresinden öğrenmiş olduğu bir takım olgulara bağlamaktadır. Suç türleri içerisinde oluşturduğu tahribat açısından belki de en önemlisi konumunda olan ve bilinenin aksine yüksek sınıfa mensup kişilerin işlemiş olduğu suçlar olarak ifade edebileceğimiz beyaz yaka suçları klasik bir suçtan kat kat daha etkili olmaktadır. Bu çalışma ile beyaz yaka suçları kavramsal bir bakış ile ayrıntılarıyla irdelenmiş ve meydana getirmiş olduğu ekonomik kayıplara ilişkin dikkat çekici örnekler verilerek bu suçların ne kadar etkin bir suç türü olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Suç, Beyaz Yaka Suçu, Finansal Yolsuzluk

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri