• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş
Yönetimin temel unsuru insandır. Bu sebepten dolayı bütün yönetimlerin insanın refahını ve huzurunu sağlayabilecek bir örgüt yapısına sahip olması gerekmektedir. Merkezi yönetimin ağırlıkta olduğu ülkelerde halkın kendi yerel sorunlarına kendilerinin çözüm bulabilmesi için yerel yönetim birimleri özerk bir yapıya kavuşturulmaktadır. Özerklik yerel halka anayasa ve kanunların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde kısmi bir özgürlük tanırken, tam olarak bağımsızlık anlamına da gelmemektedir. Özerklik, farklı unsurları aynı anda bünyesinde barındıran ülkelerde ihtiyaçları gerçek anlamda karşılayamamaktadır. Bununla birlikte özerkliğin daha geniş bir alanda değerlendirilmesi sonucunda federalizm ile karşılaşılmaktadır. Federalizm birçok devletin kendi istekleri sonucunda bir araya gelerek özel kanunlara ve kendi iç işlerinde özerkliğe sahip olmak koşuluyla tek bir devlet durumunda birleşmelerini ve dışarıya karşı tek bir siyasi güç olarak görülmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla federalizm özerkliğin sınırlarını aşan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Federalizm farklı unsurları ayrışmaya fırsat vermeden birleştiren bir yönetim ilkesidir. Ancak ülkemizde federalizme karşı bir önyargı bulunmaktadır. Bu çalışmada yerel özerkliğin ve federalizmin ne anlama geldiği, ortaya konulan değerler ile federalizmin kuşkulu bir anlam taşıyıp taşımadığı ve yerel özerklikten federalizme geçişin olabilirliği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yönetim, Özerklik, Yerel Özerklik, Federalizm, Federal Sistem.

Kaynakça

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri