• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi
(Air Conditioner Selection with TOPSIS and VIKOR Methods In Multi Criteria Decision Making )

Yazar : İrfan ERTUĞRUL  Abdullah ÖZÇİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 267-282


Özet
Günümüzde yaşanılan teknolojik ve küresel değişimler iklimlendirme sektörünün daha yüksek önem kazanmasını sağlamıştır. Tüketiciler için kısa ve uzun vadede risk ve maliyetin minimizasyonu ile iklimlendirme teknolojisinin kullanımı, firmaların ve ürün özelliklerinin artması ve ürün özelliklerinin değişkenliği çok kriterli karar verilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle uygulama kapsamına çoklu kriterleri ve alternatifleri dikkate alan çok kriterli karar verme teknikleri alınmıştır. Araştırmanın amacı; klima seçim kararını etkileyen faktörleri belirlemek ve tercih sıralama önerisi sunmaktır. İlgili araştırma kapsamına yaklaşık olarak eşdeğer soğutma ve ısıtma kapasitene sahip ve A enerji sınıfı klimalar dâhil edilmiştir. Yapılan uygulamada, klima seçimi yapılırken Topsis ve Vikor çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Uygulamada klima seçimi yapılırken ürün, fiyat ve teknik özelliklere göre tercih önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klima Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Topsis, Vikor

Abstract
Technological and global changes nowadays enable air conditioning sector to gain a higher importance. Short and long term risks for comsumers, the use of air conditioningtechnology with cost minimization, the increase of product charesteristics and firms, and the variability of product features have led to the need for multi-criteria decision. Therefore, caring the multiple criteria and the alternatives, the multi-criteria decision making techniques are taken to the scope of application. The purpose of the study is to determine the factors which affect the decision of air conditioning choice and to present the preference ranking suggestion. Having the nearly have got the approximately equivalent heating and cooling capacity, air conditionings in A+ class are included in the scope of related research. In application, when choosing air conditioning products, Topsis and Vikor that are multi-criteria decision-making methods are used and the results are compared and evaluated. When choosing air conditioning products, preference plansa re presented in the application.

Keywords
Keywords: Selection Air Conditioning, Multi-Criteria Decison Making, Topsis, Vikor

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri