• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


TTK’ ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi
(To Acquire Its Own Shares By the Joint Stock Companies and They Are Accounted )

Yazar : Özlem Nilüfer KARATAŞ  Fikret OTLU, İsmail BEKÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 283-298


Özet
Global ekonomi dünyasında yaşanan gelişmeler nedeniyle 1957 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ekonomi çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu yüzden TBMM tarafından yeni TTK çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar 13.01.2011 tarihinde sonuçlandırılarak kabul edilmiştir. Yeni hazırlanan TTK, 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TTK ile ekonomi dünyasının çehresini değiştirecek birçok yenilik getirilmiştir. Bu yeniliklerden birisi de Eski TTK’ye göre “tasfiye nedeni” kabul edilen “anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap etmeleri” konusudur. Çalışmada, yeni TTK’de yer alan bu düzenleme tüm boyutlarıyla incelenmiş ve iktisap paylarının çeşitli açılardan ele alınarak muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
TTK, İktisap, Anonim Şirket, Hisse Senedi

Abstract
Because of the developments in global economy world, Turkish Commercial Law (TTK) which is come into force in 1957, comes up short on the needs of economy environments. So, new TTK studies are started from the TBMM and these studies are concluded and accepted in 13.01.2011. New afoot TTK, is published in number of 27846 Official Journal and is come into force in the date of 01.07.2012. With new TTK many novelties which can change the face of economy world, are generated. One of these novelties is the subject of “joint stock companies’ acquiring their own shares” which is accepted as clearance cause for old TTK. In the study, this arrangement in new TTK is examined with its all dimensions and is focused on accounting with handling the portions of acquisition from various aspects.

Keywords
Turkish Commercial Law, Acquiring, Stock Joint Companies, Share

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri