• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri
(Turkey’s Place and Its Developments in the World Countries In Terms of Health Tourism within the Last Five Years )

Yazar : Sercan EDİNSEL  Orhan ADIGÜZEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 167-190


Özet
Turizm ekonomik ve sosyal yönlerden ülkeler için giderek önemi daha da artan sektör durumuna gelmektedir. Denize girmek, boş zaman geçirmek v.b gibi faktörlerle ön plana çıkan turizm günümüzde daha çok sağlık bakımından yapılan gezi ve tatil olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın öncelikli amacı; Türkiye’nin sağlık turizmi açısından son beş yıl içerisinde kaydettiği gelişmeleri değerlendirmektir. Bu değerlendirme neticesinde ülkemizin üstünlükleri, risk ve tehditleri hakkında bilgi edinilecek ayrıca daha istikrarlı ve kararlı uygulama ve hedeflere sahip olunacaktır. Diğer yandan dünyada sağlık turizminin mevcut durumu, sağlık turizminin dış kaynak kullanım aracı olarak yorumlanması ve sağlık turizminin avantaj-dezavantajları gibi konular değişik kaynaklardan incelenerek kuramsal olarak değerlendirmeye çalışılmıştır. Özellikle Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda avantaj-dezavantajları ve geleceğe yönelik fırsatları; ülke turizminin çeşitlendirilmesi, ülke ekonomik boyutları ve alternatif turizm olanakları kapsamında irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Sağlık Turizmi, Alternatif Turizm.

Abstract
Tourism is becoming more important for countries in the economic and social aspects. Tourism is coming fore as swimming and spending leisure time. But today tourism is coming fore as health care trips and vacations. Te primary objective of this study is to evaluate the progress of Turkey in terms of health tourism within the five years. As a result of this evaluation we will obtain the information about our country’s superiorities, risks-threats and also we have more stable and steady applications and targets. On the other hand current situation of health tourism in the world, interpretation of health tourism as a means of outsourcing and issues such as advantages and disadvantages of health tourism have been studied theoretical evaluation and examined from different sources. Especially Turkey’s advantages-disadvantages, future opportunities in the health tourism is discussed in the possibilities of diversification of the country’s tourism and alternative tourism opportunities.

Keywords
Tourism, Health Tourism, Alternative Tourism.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri