• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Gürcistan - Türkiye İlişkileri
(Georgian – Turkish Relations since the Breakdown of Soviet Union )

Yazar : Fatih Mehmet SAYIN  Valeri MODEBADZE, Reha YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 359-369


Özet
Bu çalışma Sovyetler Birliği dağıldıktan sonrası Gürcistan Türkiye ilişkilerini analiz etmektedir. Gürcistan özgürlüğünü kazandıktan sonra ilk olarak Türkiye ile ilişki kurmayı başardı. Son zamanlarda Gürcistan’ın Güney komşusu ile çok yakın ilişki içerisindedir. Konumundaki Stratejik durumundan dolayı, Gürcistan Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yere sahiptir. Gürcistan Türkiye’yi Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerine bağlayan vazgeçilmez bir köprüdür. Bununla birlikte Gürcistan Hazar enerji kaynakları aktarımı için anahtar bir güzergah olmuştur. Türkiye Gürcistan için Avrupa’ya açılan bir pencere ve geniş bir pazar ortağıdır. Bu makalenin ana amacı Türkiye Gürcistan arası ilişkileri ve işbirliğini bir çok alanlarda değişik yönden ele almaktadır. Türkiye ve Gürcistan arasında enerji, taşımacılık, ekonomi, ticari, savunma, güvenlik vb. alanlarda son derece ileri düzeyde işbirliği bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Kafkasya, Gürcistan, Sovyetler Birliği, Nato.

Abstract
This article analyzes Georgian - Turkish relations since the collapse of the Soviet Union. Georgia managed to establish relations with Turkey only after gaining independence. Nowadays Georgia has very close relations with its Southern neighbor. Due to its strategic location, Georgia occupies a significant place in Turkish foreign policy. Georgia is a necessary bridge connecting Turkey with Azerbaijan and Central Asian States. Furthermore, Georgia has become a key transit route for Caspian energy resources. For Georgia Turkey is a window to Europe and the largest trade partner. The main goal of this article is to analyze various aspects of Turkish – Georgian relations and co-operation in different fields. There is outstanding cooperation between Turkey and Georgia in the fields such as energy, transport, economy, trade, defense, security etc.

Keywords
Turkey, Caucasus, Georgian, Soviet Union, Nato.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri