• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Çatışma Önleme Teorisi ve Pratiği: Makedonya ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNPREDEP) Örnek Olayı
(The theory and practice of conflict prevention: the case study of Macedonia and United Nations Peace Force (unpredep) )

Yazar : Sezai ÖZÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 2011-1
Sayfa : 41-65


Özet
konuşlandırmayı (preventive deployment) ele almaktadır. Analiz çerçevesi olarak, Nicolaidis’in ortaya koyduğu önleyici aksiyon modeli kullanılmıştır. Bu modele göre, zorlayıcı diploması kavramı Makedonya’da uygulanan önleyici konuşlandırmanın açıklanması için kullanışlıdır. Makedonya’daki Birleşmiş Milletler Önleyici Baris Gücü Kuvvetleri (UNPREDEP), önleyici konuşlandırma yetkisine sahip olan ilk Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonudur. Bu çalışmada, BM misyonunun ortaya çıkış nedenleri ve Makedonya örnek olayı çerçevesinde bir analiz yapılarak devletler içi ve arası çatişmalarda bir çözüm aracı olarak önleyici diplomasinin rolü incelenmiştir. Sonuç bölümünde, gelecekteki önleyici konuşlandırma uygulamalarında göz önünde bulundurulabilecek öneriler ve çıkarılacak dersler de sunularak önleyici konuşlandırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
önleyici konuşlandırma, çatışma önleme, Makedonya Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Barış Gücü, önleyici diplomasi, UNPREDEP

Abstract
This study will focus on the preventive deployment in Macedonia with special emphasis on the theory of preventive diplomacy. Nicolaidis’s prevention action model is used as an analytical framework. In the model, the concept of coercive diplomacy is helpful to explain the preventive deployment in Macedonia. The United Nation Preventive Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia is the first United Nations peacekeeping operations with a mandate on preventive deployment. The study aims to contribute the improvement of preventive diplomacy to become a tool for the conflict prevention of inter- and intra-state conflicts. It also offers suggestions and lessons for the future preventive deployment activities.

Keywords
deployment, conflict prevention, The Republic of Macedonia, United National Peace Force, preventive

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri