• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı
(Usage of Data Mining at Financial Decision Making )

Yazar : Levent BORAN  Mehmet ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 59-82


Özet
Çağımız bilgi çağı olup, her türlü bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Veri içinden analizler yapılarak anlamlı örüntüler çıkartıldığında pek çok kimse tarafından bilinmeyen, rakiplerin önüne geçilmesini olanak veren anlamlı bilgiler elde edilebilir. İlgili yöntemler, şirketlerin finansal göstergeleri olan finansal tablolara uygulandığında, şirketlerin finansal davranışlarına ait faydalı bilgiler elde etmek mümkün olacaktır. Veri madenciliği, finansal analiz yöntemleri olarak çok yaygın kullanılan yatay analiz, dikey analiz, eğilim yüzdeleri analizi ve oran analizinin yanında beşinci finansal analiz yöntemidir. Veri madenciliğinin söz konusu bu analiz tekniklerine göre daha üstün olmasının nedeni, çok yoğun verileri kullanabilmesi ve pek çok kimse tarafından bilinmeyen bilgileri kullanıma sunmayı amaçlamasıdır. Veri madenciliğinin uygulanmasında en önemli iki kısıt; veri madenciliği ve veri madenciliğinin uygulanacağı alan bilgisine sahip uzman bulmaktaki zorluk ile kullanılacak bilgisayar yazılım ve donanımının oldukça maliyetli olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Finansal Tablo Analizi, Veri Madenciliği, Kümeleme Analizi.

Abstract
The knowledge age requires controlling every kind of information. Recognition of patterns in data may provide previously unknown and useful information that can provide competitive advantages. If related techniques are applied on financial statements, it is possible to acquire valuable information about companies’ financial situations. It is considered that data mining could be an alternative of common financial analysis techniques such as vertical analysis, horizontal analysis, trend analysis and ratio analysis. Against existing financial analysis methods, data mining provides some advantages, which are ability of manipulation of huge data and competence of obtaining previously unknown information. There exist two major constraints of data mining implementation that are lack of experts on both data mining and related domains and cost of computer software and hardware used.

Keywords
Financial Statement Analysis, Data Mining, Clustering Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri