• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları
(Management of Logistics Activities and Costing Approaches )

Yazar : İlker KIYMETLİ ŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 83-106


Özet
Son yıllarda artan rekabet koşulları, teknolojideki hızlı gelişim, ürün yaşam dönemlerinin kısalması gibi gelişmeler sonucunda işletmelerin lojistik faaliyetleri yönetimlerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak lojistik faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak lojistik faaliyetlerin maliyetleri de artmıştır. Lojistik faaliyetler üzerine yapılan araştırmalara göre işletmelerdeki fiziksel dağıtım maliyetlerinin satışların %30’una kadar ulaşabildiğini göstermektedir. Bu nedenle lojistik faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin meydana getirdiği maliyetlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi bir zorunluluktur. Maliyetlerdeki artış işletmelerin finansal performansını, nakit akışlarını, karlılığını ve dolayısı ile hisselerinin değerini negatif yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı lojistik maliyetleri ve yapısını açıklamak ve lojistik faaliyetlerini maliyetlemede kullanılan yöntemleri açıklamaktır. Bu amaçla literatürde yer alan çok sayıda çalışma incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı lojistik maliyetleri ve yapısını açıklamak ve lojistik faaliyetlerini maliyetlemede kullanılan yöntemleri açıklamaktır. Bu amaçla literatürde yer alan çok sayıda çalışma incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lojistik, Lojistik Maliyetler, Yönetim.

Abstract
In recent years, enterprises are required to reconsider the management of logistics activities as a result of developments such as increasing competition, rapid technological development, and the shortening of product life cycles. As a result of globalization, costs of logistics activities have also increased depending on changes in the quality and quantity of logistics activities. According to research on logistics activities, the physical distribution costs of enterprises may reach up to 30% of sales. For this reason, the management of logistics operations and control of costs caused by these activities is a necessity. The increase in costs negatively impact on the financial performance of enterprises, cash flows, profitability and so value of the shares. The aim of this study was to describe the structure of logistics costs and logistics activities to explain the methods used in costing. For this purpose, many studies in the literature were investigated. The aim of this study was to describe the structure of logistics costs and logistics activities to explain the methods used in costing. For this purpose, many studies in the literature were investigated.

Keywords
Logistics, Logistics Cost, Management.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri