• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri
(Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina )

Yazar : Emira KOZAREVIC  Mirnesa BARAKOVIC NURIKIC, Senija NUHANOVIC  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 151-166


Özet
Artan küreselleşmiş finansal kurumların iş faaliyetleri ve kapitalist piyasaların liberalleşmesi kaçınılmaz olarak kurumların risk türlerinde hem çeşitlilik hem de yoğunluk bağlamında bir artışa yol açmıştır. Bankaların riskli faaliyetleri kendi hissedarlarının refahını oluşturmada kaynak teşkil ettiğinden özellikle de bankacılık sektörü başta olmak üzere kurumların risk yönetimi ciddi bir öneme sahiptir. İslami bankacılık bağlamında risk yönetimi henüz yeterince gelişmemiştir. İslami bankacılığın risk yönetiminde belli spesifik özellikleri iş dünyasının kendine has yönetim tarzıyla ilişkilidir. Günümüzde İslami bankalar çoğunlukla risk yönetimi için kendi iş dünyalarını Şeri’at kanunlarına göre adapte ederek konvansiyonel ürünleri kullanma yoluna gitmektedir. Bosna Hersek’teki İslami bankacılık ve finans sektörü her ne kadar melez bir İslami bankacılık olsa da Güneydoğu Avrupa bölgesindeki tek İslami bankacılık sektörününün faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu çalışma İslami bankacılığın risk yönetim özelliklerini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
İslami Bankacılık ve Finans, Risk Yönetimi, Bosna ve Hersek.

Abstract
The ever increasing globalization of financial institutions’ business activities and liberalization of capital markets inevitably lead to the increase in both diversity and intensity of the institutions’ types of risk. Risk management is of the essential importance to the institutions, especially banks, because of the fact that their risky activities are the source of creating wealth for their stockholders. In terms of Islamic banking, risk management is still not sufficiently developed. Certain specific qualities in risk management in Islamic banks emerge due to a special way in which they run the business. Nowadays, Islamic banks mainly use conventional products for risk management, adopting them to their business in accordance to the Shari’ah. Regarding the Islamic finance and banking in Bosnia and Herzegovina, it is still based on the activities of the bank that, although being a “hybrid” Islamic bank, is the only Islamic bank on the territory of South-Eastern Europe. This paper surveys the specifics of its risk management.

Keywords
Islamic Finance and Banking, Risk Management, Bosnia and Herzegovina (BiH).

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri