• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(Accounting Education Area Student Evaluation of Motivation and Expectations Çanakkale Onsekiz Mart University Vocational School Due to an Application )

Yazar : Metin ATMACA  Nurcan ÇOŞGUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 167-184


Özet
Bu çalışmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü öğrencilerinin yükseköğretimden beklenti ve motivasyonlarını ölçmektir. Araştırmanın evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı 7 farklı meslek yüksekokulunda muhasebe ve vergi uygulamaları bölümlerine devam eden 807 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada 723 öğrenciye ulaşılmış, veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik değişkenlerle ilgili bulunurken ikinci bölümde öğrencilerin muhasebe bölümünü seçme nedenleri, sahip oldukları beklentiler ve motivasyonlarını ölçmeye yönelik yargılar bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, muhasebe eğitimini benimsemede motivasyon araçları, muhasebe eğitiminden beklentiler, muhasebe bölümünü seçme nedenleri ve muhasebe eğitimine bakış açısı faktörleri arasında doğrusal yönde ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Motivasyon ve Beklenti.

Abstract
The aim of our study was to considering these issues Çanakkale Onsekiz Mart University accounting and tax applications, depending on what part of higher vocational schools of higher education students to measure expectations and motivations. Population of the study consists of 807 students in accounting and tax application departments of 7 vocational schools of Çanakkale Onsekiz Mart University. In our study, 723studentswere reached, as a means of data collection questionnaire. In the first part of the survey questions related to demographic variables found to the accounting section of the second part, students’ reasons for choosing, there are judgments to measure their expectations and motivations. According to the results, the motivation to adopt means of accounting education, accounting, education, expectations, reasons for choosing accounting and accounting education is part of the point of view of the factors is a linear correlation.

Keywords
Accounting, Accounting Education, Motivation and Expectation.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri