• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Corporate Social Responsibility Perception on The Job Satisfaction and Organizational Commitment )

Yazar : Mehmet Arcan TUZCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 185-202


Özet
Günümüzde şirketlerin sorumlulukları ekonomik ve yasal olduğu kadar ahlaki ve kamusal temellere de dayanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları örgütlerin en önemli paydaşlarından biri olan çalışanları da etkilemektedir. Bu uygulamalar çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatminlerini etkileyebilmektedir. Bu çalışma çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısını ve bu algının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla çalışanların cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, kurum içi pozisyonu, işletmede çalışma süresi ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı olmak üzere toplam altı bireysel faktörün etkisi incelenmektedir. Bu çalışma TÜPRAŞ çalışanları ile yapılan anketlere dayanmaktadır. Elde edilen veriler ki-kare, t-test ve anova testlerine tabi tutulmuştur. Bulgulara göre çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları ile onların örgütsel bağlılıkları ve iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini

Abstract
Corporate social responsibility activities influence the stakeholders in the first place, hence the employees, one of the vital stakeholders of the organizations. Social responsibility activities can have a direct effect on the job satisfaction and organizational commitment of employees. This paper investigates the employees’ perception on corporate social responsibility, and examines the effect of this perception on organizational commitment and job satisfaction. Hence, the individual factors that have an impact on this perception, namely gender, age, education level, the hierarchical position in the organization, the working time and the participation to the company’s social responsibility projects, are considered. The data collection is through a survey conducted among the employees of Turkish Petroleum Refineries Corporation (TUPRAS), the third most profitable and the largest private firm quoted to the Borsa Istanbul. From the findings obtained through chi square, t-test and ANOVA, one can observe an insignificant relation between organizational commitment and job satisfaction, and perceptions of corporate social responsibilities.

Keywords
Corporate Social Responsibility, Organizational Commitment, Job Satisfaction

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri