• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif: Kirzner’ın Piyasa Süreci Teorisi
(Dynamic competition and enterprising discovery: Kirzner’s market process theory )

Yazar : Ahmet İhsan KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 2011-1
Sayfa : 67-83


Özet
Piyasa süreci teorisi, Avusturya İktisat Okulu geleneğinin takipçileri tarafından, somut piyasaları açıklayabilmek amacıyla neo-klasik fiyat teorisine alternatif olarak geliştirilmiştir. Denge kavramına yoğunlaşan neo-klasik analizin tersine piyasa süreci teorisi, dengesizliği ve dengeye yönelimi incelemeye çalışır. Bunu yaparken, neo-klasik iktisadın fiyat teorisinde görmezden gelinen kısıtlı bilgi, zamanın getirdiği belirsizlik ve piyasada oluşan belirsizlikleri gidermede girişimciliğin rolü Israel Kirzner’ın analizinin temellerini oluşturur. Çalışmada Kirzner’ın rekabet ve girişimcilik teorisi, Mises ve Hayek’in katkılarıyla birlikte ele alınmaktadır. Çalışma, bu yönüyle Kirzner’ın piyasa süreci teorisine bir giriş niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
piyasa süreci, Avusturya iktisat okulu, Israel Kirzner, girişimcilik, denge analizi

Abstract
Market process theory is designed by the followers of Austrian School tradition as an alternative to neo-classic price theory in order to explain perceptible markets. Contrary to neo-classic economy which focuses on the concept of equilibrium, market process theory seeks to explore unequilibrium and direction to equilibrium. While doing so, the role of enterprenuer in dealing with limited information which is not taken into consideration in the price theory of neo-classic economy, uncertainty because of time and uncertainty which occurs in market underpins Israel Kirzner's analyses. In the study, Kirzner's competition and enterpreneurship theory is discussed with the contributions of Mises and Hayek. The study constitutes an introduction to market process theory of Kirzner.

Keywords
market process, austrianschool, IsraelKirzner, entrepreneurship, equilibriumanalyze

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri