• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Suriye Krizi ve Ürdün’e Yansımaları
(Syrian Crisis and Repercussions to Jordan )

Yazar : Sami EKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 21-34


Özet
Bu çalışmanın amacı Mart 2011’den bugüne süregelen Suriye krizinin kısa bir tasvirini yaptıktan sonra, diğer sınır komşularına göre pek de nazara alınmayan Ürdün’e olan yansımalarını ele almak, sonrasında ise ABD’nin Ürdün üzerinden sergilediği tutumla konuya dahil oluşunu incelemektir. Dünya gündeminin zirvesindeki Suriye meselesi üçüncü yılına girerken, yaşanan hadiseler tüm sınır komşularında olduğu gibi Ürdün monarşisi açısından da siyasi, güvenlik, ekonomik, demografik ve sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. Ürdün’ün kuzey bölgelerinde, Suriye sınırında ve ötesinde yaşananlar, ABD’nin de çeşitli hamlelerle dahil olduğu girift bir ilişki ağını ortaya çıkarmıştır. Ortadoğu’daki en sağlam monarşilerden biri olarak görülen Ürdün, Suriye krizi nedeniyle bu sıfatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.

Anahtar Kelimeler
Suriye Krizi, Ürdün rejimi, Selefiler, El Kaide, ABD Yönetimi.

Abstract
The aim of this study is to examine the repercussions of Syrian crisis to Jordan, which has usually disregarded respect to other neighbors of Syria, after describing the continual crisis beginning in March 2011. Then, the U.S.’ involvement in the issue will be taken under the close watch thereby indicating its position with Jordan. As the Syrian crisis reaches its third year, all incidents have brought about political, security, economic, demographic and social problems to the Kingdom of Jordan as well as the other neighbors of Syria. Events in Jordan’s northern regions, Syrian border and its beyond have engendered a new network of relations that also included the U.S. and its various moves. To be seen as one of the strongest monarchies in the Middle East, Jordan confronted to danger of losing this role due to the Syrian crisis.

Keywords
Syrian Crisis, Jordanian Regime, Salafists, Al Qaeda, U.S. Administration.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri