• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi
(External Environment Analysis of Health Institutions through the Systems Approach )

Yazar : Gamze BAYIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 99-120


Özet
Sağlık kurumları, bir yandan çok sayıda meslek grubundan kişiyi ve birbirleriyle etkileşimde olan farklı departmanları içinde barındırmakta, bir yandan da birbirinden çok farklı kurumların ve sistemlerin yer aldığı karmaşık bir çevrede faaliyet göstermektedirler. Sistem yaklaşımı, sağlık yönetimi düşünce yapısına, bu dış çevre sistemlerini tanıma ve dış çevrenin getirdiği fırsatları görme imkânı vermiştir. Sağlık kurumlarında dış çevre analizi, sağlık kurumunun dış çevresindeki sistemlerde meydana gelebilecek değişim ve gelişmeleri anlama ve bu değişim ve gelişmelerin sağlık kurumunda yaratacağı etkileri, oluşturacağı fırsat ve tehditleri önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmaları kapsayan bir süreçtir. Bu çalışma, sağlık kurumunun dış çevresini tanımlayabilmek, stratejik yönetimin bir basamağı olarak sağlık kurumlarında dış çevre analizini sistem yaklaşımı bakış açısıyla ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dış Çevre Analizi, Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları, Sistem Yaklaşımı, Sağlık Kurumları Yönetimi.

Abstract
From one side, health institutions are hosting a large number of people from different professional groups who interact with each other. On the other side, health institutions are a part of a complex environment which has different institutions and systems. Systems approach gave the possibility to health management of thinking to recognize and see the opportunities brought by the external environment. External environmental analysis in health institutions is a process which covering the studies about understanding changes and improvements that may occur in around the outside of health institution systems and predicting these changes and developments’ implications, opportunities and threats to the health care institutions. This study aims to define the external environment system of health care management and to determine the importance and the implementation of the external environment analysis in health care institutions as a step of strategic management through the systems approach perspective.

Keywords
External Environment Assessment, Strategic Management, Health Institutions, Systems Approach.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri