• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneği
(Financial Sector Development, Economic Growth and Poverty Reduction: New Evidence from Nigeria )

Yazar : Muhammad Yusuf DANDUME    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 1-20


Özet
Büyüyen finansal sistem ve yoksulluğun azaltılması gelişmiş ekonomilerin en önemli özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda fakir ülkelerde, bu iki dinamik arasındaki ilişki tartışma konusu olmaya başlamıştır. Bu çalışma Nijerya’da finansal büyüme ve yoksulluk oranının düşürülmesi arasındaki ilişkiyi ARDL ve Toda, Yamamoto Modelleri’ni kullanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. 1970-2011 yılları arasındaki sürece ilişkin neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacak datalar mevcut değildir. Aynı zamanda çalışmada Nijerya toplumunun fakir kesiminin de finansal kaynaklara ulaşabildiği ve ülkenin ekonomik büyüme sürecine tamamıyla dahil olduğu analiz edilmektedir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre finansal sektörün gelişmesi yoksulluk seviyesini düşürmemektedir. Finansal sektörün gelişimi yoksulluk seviyesinin düşürülmesine yönelik krediler alımını arttırmaktadır. Öte yandan, ekonomik büyüme beraberinde finansal büyümeyi de getirmektedir. Sonuç olarak, tek başına yoksulluk oranını azaltamasa da finansal sektörün gelişimi için ekonomik büyüme şarttır.

Anahtar Kelimeler
Neden-Sonuç İlişkisi, Finansal Derinlik, Büyüme, Eşbütünleşme.

Abstract
There is a common view that a well developed financial system will usher economic growth and further reduce the level of poverty. In late years the automaticity of this relationship in poor states such as Nigeria has been an area of considerable argument. This study attempts to examine this presuppose causal relationship between financial sector development, economic growth and poverty reduction in Nigeria. The study uses Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) and Toda and Yamamoto No causality test, using a time series data covering the period of 1970-2011. The study includes poverty into the ongoing competing finance growth nexus hypothesis, in order to ascertain whether the poor segment of the Nigerian society have access to financial resources and also fully participate in the economic growth process in the country. Empirical results of the study reveal that financial sector development does not cause poverty reduction. This implies, increased in the supply of loan able funds due to financial sector development is not enough to ensure poverty reduction. Certain measures are important. Therefore, the results reveal, that economic growth causes financial sector growth. Implies that economic growth lead and financial sector follow. This implies that for financial sector development, economic growth is necessary, even though not sufficient for poverty reduction.

Keywords
Causality, Financial Depth, Growth, Co-Integration.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri