• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Lübnan’da Toplumlararası Gergin İlişkiler
(The Uneasy Inter-communal Relations in Lebanon )

Yazar : Cristina NEDELCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 85-98


Özet
Bu çalışma Lübnan’da toplumlar arası ilişkileri kimlik ve toplumsal çeşitlilik bağlamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. 1920 yılında modern Lübnan’ın kuruluşundan itibaren orantılılık prensibi meydana gelen toplumsal çatışmaların ana nedeni olmuştur. Orantılılık ilkesiyle ülke içerişimde yaşayan dini gruplar arasında adil bir temsil sistemi oluşturarak ülkenin gelişimine katkıda bulunması öngörülürken tam tersine bahsi geçen ilke ülkede siyasal sistemin çok daha sert bir hale dönüşmesine ve iç savaşa kadar uzanan bir sürece neden olmuştur. Savaş ülke içerisinde yaşanan güç paylaşımı hususuyla ilintili olmanın ötesinde aynı zamanda ülke siyasetinde yer alan yeni aktörlerinde meydana çıkışına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Lübnan, Kimlik, Çeşitlilik.

Abstract
This paper presents the development of the inter-communal relations in Lebanon and it approaches issues such as diversity and identity. Ever since the creation of modern Lebanon in 1920, the principle of proportionality has been subject of a significant inter-communal debate. Although, proportionality was to support state’s development and fair representation of all religious groups, it ended up the basis for a rigid political system, which turned into a major problem for the inter-communal political relationship, situation which escalated to civil war. The war, not only emphasized the inter-communal debate of what constituted a fair power-distribution system, but it also deepened this question, because it added new components such as new political actors.

Keywords
Middle East, Lebanon, Identity, Diversity.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri