• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yenilenebilir Enerji ile Kanıtlanmış Petrol Rezervleri Arasındaki İlişki: OPEC’den Bulgular
(Renewable Energy and Proven Oil Reserves Relation: Evidence from OPEC Members )

Yazar : Mehmet Arcan TUZCU  Sevgi Eda TUZCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 121-136


Özet
Enerji tüketimi ve küresel ısınma arasındaki ilişkiyle ilgili literatür yenilenebilir enerji tüketiminin eklenmesiyle genişlemiştir. Birçok çalışma, bu ilişkinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknik etkinlik, kişi başına gelir veya karbondioksit salınım düzeyleri üzerindeki etkilerini göstermektedir. Ancak hiçbiri fosil yakıt ve petrol ihraç eden ülkeler için yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapmamıştır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji ile reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), karbondioksit salınım düzeyi, reel petrol fiyatları ve kanıtlanmış petrol rezervleri arasındaki ilişkiyi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün altı üyesi Cezayir, Angola, Ekvator, İran, Nijerya ve Venezüella ile örgüte üye olmayan Endonezya için açıklamaya amaçlamaktadır. Analizler, sabit etki - rastsal etki testleri olarak bilinen panel veri tekniği kullanılarak yürütülmektedir. Bulgularımız kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi ile kişi başına reel GSYİH ve kişi başına karbondioksit tüketimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Hem kanıtlanmış petrol rezervleri hem de reel petrol fiyatları ile yenilenebilir enerji tüketimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Yenilenebilir Enerji, Petrol İhraç Eden Ülkeler, Kanıtlanmış Petrol Rezervleri.

Abstract
The well documented literature on the relation between energy consumption and climate change has been extended by the addition of renewable energy consumption. Several studies show its impact on technical efficiency, per capita income or carbon dioxide (CO2) emission levels for developed and developing countries. However, to the extent of our knowledge, very few of them state the importance of renewable energy for the countries where the main type of fossil fuels, oil, is exported. This study aims to explore the association between renewable energy, real gross domestic product (GDP), CO2 emission level, real oil prices as well as the proven oil reserves for seven members of Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The analyses are conducted using panel data techniques, namely fixed effect – random effect tests. Our results show a positive and significant relation between renewable energy consumption, and real GDP and CO2 emission level. A statistically not significant coefficient is found for the relation between renewable energy and the proven oil reserves. The relation between energy and real oil prices is also insignificant.

Keywords
Renewable Energy, The Petroleum Exporting Countries, Proven Oil Reserves.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri