• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yoksulluk Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme: OECD Ülkeleri Örneği
(General Overview On Poverty: The Sample of OECD Countries )

Yazar : Hasan YÜKSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 341-358


Özet
Dünya genelinde önemli bir tehdit unsuru olan yoksulluk, gelir dağılımında meydana gelen eşitsizlik nedeniyle her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu ekonomik sistemde fakir daha fakirleşirken zengin ise daha da zenginleşmekte ve her iki grup arasındaki farklılık giderek derinleşmektedir. Diğer taraftan uluslararası örgütlerde bu problemin çözümünde yeterince aktif rol üstlenememektedirler. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı yoksulluk kavramı etrafında OECD ülkelerinde yoksulluk düzeylerini etraflıca değerlendirmek ve bu sorunun çözümü konusunda somut önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, Yoksulluk Oranları, Hanehalkı Geliri, OECD

Abstract
Poverty, as a significant threat to humans all over the world, has been enhancing because of the fact that there has been a strong inequality of the income rates. In this economic system, the poor becomes poorer and the rich becomes richer and the difference between these two groups has become absolute. On the other hand, the international organizations are not effective enough to solve the problem of poverty. In this context, the main aim of the study is to have a look at the general overview of poverty by means of OECD countries and to come to a certain as well as concrete resolutions on its prevention.

Keywords
Poverty, Poverty Rates, Household Income, OECD

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri