• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Ekolojik Feminizm Bağlamında Kadınların Tüketici Olarak Pazarda Yabancılaşması
(Women alienation as consumer in the marketplace under ecological feminist theory )

Yazar : Şenay SABAH-KIYAN    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 2011-1
Sayfa : 85-104


Özet
Farklı disiplinler ve epistemolojik pozisyonlar tarafından farklı biçimlerde kavramsallaştırılan yabancılaşma, “tüketim toplumu” çerçevesinde, tüketicinin pazarda yabancılaşması sürecini de kapsamaktadır. Bu çerçevede tüketici kendine, kimliğine, bedenine yabancılaşmakta, tüketim faaliyetleriyle kendini olmak istediği kişi olarak inşa etmekte ve kendi bedenini hakim “ideal” beden algısı çerçevesinde değiştirmeye çalışmaktadır. Kendi bedenine yabancılaşma süreci, kadın tüketiciler kapsamında, ekolojik feminist kuram çerçevesinde de incelenmekte ve kadının ve doğanın egemen tüketim kültürü tarafından benzer şekilde yabancılaştırıldığı ifade edilmektedir. Buna göre, tüketici olarak kadın, pazarda kendi bedenine de yabancı hale gelmektedir. Bu çalışma kapsamında, söz konusu pazarda kendi bedenine yabancılaşma olgusu, ekolojik feminist kuram çerçevesinde teorik olarak tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
yabancılaşma, tüketici yabancılaşması, kendine yabancılaşma, tüketim toplumu, ekolojik feminizm

Abstract
Alienation is defined from different point of view, within different disciplines and different epistemological positions. Within the conceptualization of “consumption society”, alienation covers the consumer alienation in the marketplace. In this respect, consumer becomes alien to herself/himself, her/his identity and body. Moreover, s/he constructs herself/himself as the person s/he wants to be and tries to change her/his own body according to dominant “ideal” body shape, via consumption. In this study, to become alien to her/his own body is studied related to women consumers under the ecological feminist theory. According to ecological feminism, both woman and nature become alien by the dominant consumption culture and as a consumer woman become alien to her body in the marketplace.

Keywords
alienation, consumer alienation, self alienation, consumption society, ecological feminism

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri