• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Tasarruf ve Kredi Şirketlerinde Performans Değerlendirmesi Analizi: Kumasi Metropolü Örneği
(An Assessment of Performance Appraisal System in Savings and Loans Companies in Ghana: Evidence from Kumasi Metropolis )

Yazar : Dadson AWUNYO-VITOR  Margaret Aba Sam HAGAN, Patrick APPIAH  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 191-206


Özet
Bu çalışma Kumasi Metropolünde tasarruf ve kredi şirketlerindeki performans değerlendirme sistemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma 5 adet tasarruf ve kredi şirketinden seçilen 120 katılımcıyla beraber yapılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ankete katılan kişilerin büyük çoğunluğu performans politikalarından haberdardırlar. Öte yandan, katılımcıların pek azı performans politikaları hakkında bilgi sahibidir. Benzer şekilde çalışanlar performans analizlerini şirketin proaktif eğitim politikalarından ve prosedürlerinden ziyade, şans olarak görmektedirler. Çalışma aynı zamanda eğitim ve gelişim arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu nedenden ötürü performans değerlendirme sistemine yönetimsel anlamda entegre olmak çalışanların eğitiminde ve gelişiminde oransal artışı sağlayacaktır. Bir diğer ifadeyle yöneticiler için performans değerlendirme sisteminin kullanılması mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir husustur.

Anahtar Kelimeler
Performans Analizi, Tasarruf ve Kredi Şirketleri, Kumasi Metropolü, Gana.

Abstract
This study seeks to assess the performance appraisal system in savings and loans companies in Kumasi Metropolis. In all 120 respondents were selected for the study from five Savings and Loans companies. Data was gathered through the use of questionnaires, and descriptive inferential statistics was used to analyze the data. This result revealed that a large proportion of the respondents are aware of performance policies. However only a few of them are knowledgeable about the policies hence employees’ exposure to the appraisal policies and procedures might be due to chance rather than the companies being proactive in educating their employees on the policies and procedures. The study also revealed that performance appraisal has a positive relationship with training and development. Hence, management commitment to the performance appraisal process will lead to a more than proportionate increase in employee training and development. Managers must therefore put in place measures that will ensure that employees are educated about the use of the performance appraisal system and be committed to performance appraisal to improve employee performance through training and development.

Keywords
Performance Appraisal, Savings and Loans Company, Kumasi Metropolis, Ghana.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri