• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Isparta Dış Ticaret Sektörünün Swot Analizi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi
(Assessing The Current State Of Foreign Trade In Isparta Through Swot Analysis )

Yazar : Nurdan KUŞAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 299-324


Özet
Dış ticaret açıkları günümüzün gelişmekte olan ülkelerinin en temel problemleri içerisinde yer almaktadır. Bu açıklarla mücadelede yerel dış ticaret aktörlerinden en üst düzeyde faydalanılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde çalışmanın amacı Isparta dış ticaret sektörünün mevcut durumunu SWOT analizi kapsamında değerlendirmek olarak belirlenmiş ve bu kapsamda Isparta’nın toplam ihracatının yaklaşık %95,8’ini gerçekleştiren dış ticaret firmasına (20 adet) ulaşım sağlanmıştır. Çalışma neticesinde Isparta ili dış ticaret sektörünün en güçlü yanları yurtdışı bağlantılar, gümrükleme firmalarına yakınlık, tanınmışlık ve marka imajı, hammadde temini, lojistik firma bağlantıları olarak belirlenirken, en zayıf yönleri ulaşım imkanlarının zayıflığı, OSB’lerin gelişmemişliği ve sektörel kümelenmelerin oluşturulamaması olarak tespit edilmiştir. İlin dış ticaret sektörü açısından en önemli fırsatları Türkiye’nin yurtdışındaki imajı, dış ticaret fuarlarına katılım olanakları, ülke içi ve ülke dışı rekabet gücü, hammaddeye yakınlık olarak ortaya çıkarken, en önemli tehditler ise Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı, uluslararası anlaşmaların kısıtlayıcılığı, devlet teşviklerinin yetersizliği olarak kendisini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Isparta, SWOT Analizi.

Abstract
Foreign trade deficits are among the most essential problems experienced by developing countries. In the fight against these deficits, maximizing the power of local actors of foreign trade has emerged as an obligation. Within this framework, the aim of this study is to determine the current state of foreign trade in the Turkish province of Isparta through SWOT analysis. To this aim, 20 foreign trade firms whose business transactions constitute about 95,8% of Isparta’s total foreign trade are covered in the study. It is determined that Isparta’s biggest strengths in foreign trade are international connections, proximity to customs clearance firms, popularity and brand images, raw material supply, and links with logistics firms; whereas its biggest weaknesses are limited transportation facilities, underdeveloped state of the organized industrial zones, and lack of industrial clusters. On the other hand, the province’s most important opportunities in terms of foreign trade are Turkey’s international image, opportunities to participate in foreign trade fairs, domestic and international competitiveness, and proximity to raw materials; whereas the biggest threats are Turkey’s economic and political instability, constraints imposed by international agreements, and insufficiency of government incentives.

Keywords
Foreign Trade, Isparta, SWOT Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri