• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi
(Testing of Companies’ Financial Performance in the BIST - Tourism Sector )

Yazar : Nuray ERGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 325-340


Özet
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST) - Turizm sektöründe işlem gören şirketlerin finansal performansları ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak, karşılaştırmalı olarak test edilmektedir. Araştırmanın neticesinde; BİST- Turizm sektöründe “en yüksek finansal performanslı şirketin” belirlenmesinde “ELECTRE ve TOPSIS” yöntemlerinin karar vermeyi sağlayan başarılı yöntemler olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 2005-2012 dönemine ait BİST’de işlem gören turizm şirketlerinin mali tabloları kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, ELECTRE, TOPSIS, Hisse Senedi Seçimi, Performans Analizi.

Abstract
Financial performance of companies in the Istanbul Stock Exchange (BIST)- Tourism sector are tested comparatively by using ELECTRE and TOPSIS methods. As a result of the study; both methods which provides the decision-making process have been determined to be successful methods to give an decision about the ‘highest financial performance company’’ in the BIST-Tourism Industry. In this study, BIST-Tourism Companies’ financial statements in the period of 2005 - 2012 are being used.

Keywords
Tourism, ELECTRE, TOPSIS, Share Selection, Performance Analysis

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri