• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar
(Child Protection System in Turkey and New Approaches in Foster Family Care Method )

Yazar : Ergün YAZICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 247-270


Özet
Korunmaya ihtiyacı bulunan çocukların bakım ve korunması aile ve kurum bakım temelli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Koruyucu aile bakım yöntemi de aile temelli bakım yöntemlerinden birisidir. Bu çalışmada öncelikle korunmaya ihtiyacı bulunan çocuklara sunulan bakım ve koruma yöntemleri hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra, Türkiye’de çocuk koruma sistemi içerisinde önemli bir yeri olan koruyucu aile bakım yöntemi incelenerek bu bakım yönteminde yaşanan gelişmeler ortaya konulmuştur. Çalışma, genel bir değerlendirme ile sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bakım ve Koruma Yöntemleri, Koruyucu Aile, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk.

Abstract
The children in need of care and protection are carried out with methods based on family and instutional care. Foster family is one of these based on family methods. In this study, first of all, the information about the methods of caring children who need protection is given. After that foster family which has an important place in the system child protection in Turkey is examined and it have been set forth the developments experienced in foster family method. The study was concluded with general assessment.

Keywords
The Methods of Care and Protection, Foster Family, Children in Need of Protection.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri