• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği
(Tax Perception of Primary School Students: The Case of Zonguldak Province )

Yazar : Kadir ÇELİK  Onur EROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 301-326


Özet
Bu çalışmanın amacı, Zonguldak İli’ndeki ilköğretim öğrencilerinin vergi algısını ve vergi algılamasını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerin demografik özelliklerini ve vergi algılamasını değerlendiren anket kullanılmıştır. Anket, Zonguldak’ın merkez ve çevre ilçelerindeki okulların 4.,5.,6.,7, ve 8. sınıflarında okuyan toplam 766 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler, frekans analizi ve çapraz tablolarla yorumlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin yarısının vergi kavramını tanımlayamadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin vergi kavramına ilişkin bilgileri en sık ailelerinden öğrendikleri belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin yarısı vergi alınmasını doğru olmadığını ve vergi vermeyi istemediğini belirtmiştir. Elde edilen bulgular öğrencilerin vergi algısının yetersiz olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Vergi Algısı, Vergi Psikolojisi, Çocuk Psikolojisi.

Abstract
The aim of this study is to determine the tax perception of primary school students in Zonguldak province and the factors that influence same. It has been used a questionnaire assessing students' demographic characteristics and tax perception. A questionnaire has been conducted with a total of 766 students studying in the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th classes of the schools in the central and peripheral districts of Zonguldak. The data obtained were interpreted by frequency analysis and cross tables. In this study, it was revealed that half of the students did not know the concept of tax. It was determined that students the most common learned from family the information on the concept of the tax. Also, half of the students stated that collecting taxes is wrong and they do not want to pay taxes. The obtained findings showed that students' tax perception is inadequate.

Keywords
Tax Perception, the Psychology of Tax, Child Psychology.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri