• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı Ekonomisi İle Bir Karşılaştırma
(Mercantilist Practices in Europe and a Comparison with Ottoman Economy )

Yazar : Hasan Sencer PEKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 1-12


Özet
16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Merkantilizm akımı, ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine uygulama alanı bulmuştur. Merkantilizm, günümüz kapitalizminin temellerinin atılması açısından önemli bir fikir akımıdır. Aynı dönemde ise Osmanlı devleti, daha gelenekçi bir şekilde ekonomisini devam ettirmiştir. Merkantilizmin agresif ve aşırı müdahaleci yapısına karşılık, Osmanlı Devleti’nin daha serbest ve bolluk merkezli ekonomik yapısı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Merkantilizm, Osmanlı Ekonomisi.

Abstract
Mercantilism thought, emerged in 16th century in Europe, found itself practice field with the rise of nation-state. Mercantilism is an important thought in terms of being the roots of today’s capitalism. In the same era, Ottoman Empire kept its traditional economic practices. Ottoman Empire’s freedom and profusion oriented economic structure couldn’t be sustained anymore against the new aggressive and over-interventionist structure of Mercantilism.

Keywords
Mercantilism, Ottoman Economy.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri