• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Nijerya’da Yoksullukla Mücadele Programı’na (NAPEP) İlişkin Bir Değerlendirme
(An Assessment of Poverty Eradication Programme (NAPEP) in Nigeria )

Yazar : Adam Adem ANYEBE    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 13-28


Özet
Nijerya’da 2013 yılı itibarıyla yoksulluk sorunu çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki 112 milyon kişi, bir diğer ifadeyle nüfusun %70’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk sorunu nerede olursa olsun barış, güvenlik ve refah olgularına karşı yöneltilen en önemli tehditlerden biridir. Bu bağlamda Nijerya hükümeti ülkedeki yüksek yoksulluk ve açlık problemine karşı bilinçli politikalar üretmektedir. Öte yandan Nijerya hükümetinin önlemlerine rağmen ülkedeki yoksulluk problemi azalmamakta; tam tersine gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma, Nijerya’daki yoksullukla mücadele programı NAPEP’i değerlendirmeye yöneliktir. Çalışmanın verilerinin toplanmasında, yapılan röportajlardan ve belgelerden yararlanılmıştır. Veriler tablolar, basit yüzdeler ve Sperman’ın sıralama korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma, NAPEP programının Nijerya’daki yoksullukla mücadele sürecinde etkin sonuçlar sağlamaktan uzak olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak programın yeniden oluşturulması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, Mücadele,, İşsizlik, Güçlendirme, Gelişim Programı.

Abstract
Poverty situation in Nigeria has become so serious that in 2013 there were as many as 112 million or 70.0% of the country’s population was living below poverty line. It has realized that poverty anywhere is a threat to peace, security and prosperity everywhere hence the conscious efforts by successive administrations in Nigeria to eradicate all forms of extreme poverty and hunger in a country. In spite of these efforts to eradicate absolute poverty in the country, poverty incidence has been on the rise. This study, therefore, attempted to assess NAPEP as a programme to eradicate extreme poverty in the country. Personal interviews and documents were employed in data collection. The data were analyzed using tables, simple percentages and spearman rank correlation. The study showed among others, that NAPEP as a programme targeted at eradicating extreme poverty has not been effective leading to a mixed bag of limited success and continuing challenges. It was therefore, recommended that the programme should be re-examined and possibly re-designed for effective performance instead of scrapping it.

Keywords
Extreme Poverty, Eradication, Unemployment, Empowerment, Development, Programme.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri