• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Reel Efektif Döviz Kurları ve Hayat Standardı: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Örneği
(Real Effective Exchange Rate and Standard of Living: Case of Democratic Republic of Congo (DRC) )

Yazar : Lakhdar ADOUKA  Andre Makutubu BALIBWANABO, Yahia BOUCHETA  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 327-348


Özet
Bu çalışmanın amacı reel efektif döviz kurlarının Kongo halkının hayat standartları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Dickey-Füller Testi’nin ilk sonuçlarına göre bütün değişkenler sabit sonuç vermiştir. Daha sonra yapılan Johansen Testi ise bütün değişkenlerin analizle eş bütünleşme gösterdiğini ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki kurulabileceğini göstermiştir. Çalışmada ECM modeli kullanılmıştır ve hayat standardı oranının %22’yi bulmasından sonra incelenen dinamiklerin birbirine uyumu çok yavaşlamıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti özelinde yapılan analizlerin sonucunda reel efektif döviz kurlarında meydana gelen %1’lik pozitif bir değişimin kişi başına düşen milli gelirde %0,00068’lik bir artış sağladığı gözlemlenmiştir. Uygulamış olduğumuz istatistiksel bilgiler bağlamında çalışma tatmin edici sonuçlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayat Standardı, Reel Efektif Döviz Kuru Oranları, Sabitlik, Eşbütünleşme, ECM.

Abstract
The aim of our study is to analyze the impact of the real effective exchange rate on the living standards of the Congolese population. Firstly when applied, the Dickey-Fuller test showed that all variables are stationary in first difference. The Johansen test showed that all the variables are co-integrated and that exists a long-term relationship between the variables. The error correction model (ECM) is applied, and we have seen that the Standard of Living and the real effective exchange rate adjust very slowly, since the convergence rate the Standard of living is about 22%. According to our analysis, the variation in the real effective exchange rate and the living standards of the Congolese population are inter-related, that is to say, in the DRC when the real effective exchange rate varies of 1%, the GDP per capita increases of 0,00068%. According to the statistical study we have treated, we can conclude that our model is generally satisfactory.

Keywords
Standard of Living, Real Effective Exchange Rate, Stationary, Co-Integration, ECM.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri