• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Vicdani Ret Tartışmalarının Toplumsal ve Hukuki Boyutları
(Social and legal dimensions discussion of conscientious refusal in Turkey )

Yazar : Şeniz ANBARLI BOZATAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2011-1
Sayfa : 151-172


Özet
Bireyin politik görüşleri, ahlaki değer yargıları ya da dini inançları doğrultusunda askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdanî reddin, Türkiye’de tartışılmaya başlanması yeni olmakla birlikte, konu yoğun bir ilginin odağı haline gelmiştir. Vicdani reddin ülkemizde tartışılması, Türk toplumsal yapısının askerliğe ilişkin dinamiklerinin yüceltilmesi ile militarizmin eleştirisi arasında ve hukuki boyutlarıyla birlikte ilerlemektedir. Türkiye’de bu eksendeki tartışmaların yalnızca hukuki boyuta indirgenmesi, hukuki boyuta temel teşkil eden toplumsal gerçekliğin ihmali olacağından, askerlik hizmetine ilişkin toplumsal ve tarihsel bakıştan hareketle konu incelenmiş, çalışma toplumsal ve hukuki boyut üzerine inşa edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
vicdani ret, ordu, militarizm, vatandaşlık, itaatsizlik.

Abstract
Even though the discussion of conscientious objection, the refusal of military service due to individual’s moral values or religious beliefs, is new in Turkey, the subject has become the focus of intense interest. The discussion of conscientious objection in Turkey has come the to the fore with the heated debates between the glorification of the dynamics of Turkish social structure towards military service and the critique of militarism and conscientious objection’s legal dimensions, as well. Since the reduction of discussions in this context in Turkey to the legal dimension is the ignorance of social reality constituting basis to the legal dimension, the subject is examined with reference to the social and historical outlook on this issue and the study is built on dimensions.

Keywords
conscientious refusal, military, militarism citizenship, disobedience.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri