• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Vietnam Turizm Sektöründe Reklam Stratejilerinin Bulanık Kural Tabanlı Analizi
(Fuzzy Rule-based Analysis of Promotional Efficiency in Vietnam’s Tourism Industry )

Yazar : Nguyen Quang VINH  Dam Van KHANH, Nguyen Viet ANH  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 47-70


Özet
Bu çalışma, turizm sektöründe reklam stratejilerinin verimliliği analiz etmeyi amaçlamaktadır. Reklamcılık faaliyetleri, turistik yerlerin özellikleri ile bu yerlerin imajı, reklam verimliliğini etkileyen dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada yöntem olarak reklam stratejilerinin verimliliğini hesaplamada bulanık küme teorisi ve analitik hiyerarşi süreci kullanılmıştır. Buna ek olarak ortaya çıkan sonuçları teyit etmek amacıyla da SPSS yardımıyla istatistiksel analizler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, reklam stratejilerinin verimliliğine ilişkin devletin yürütmüş olduğu çalışmaların birinci dereceden önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında çalışmanın bulgularına göre müşteri memnuniyeti ve uzun dönemli stratejiler açısından turistik yerlerde sağlanan hizmetlerin o bölgenin altyapı ve fiziki şartlarından çok daha önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak ise turizm bölgesinin imajıyla ilgili olarak öncelikle turistlere verilen değer, akabinde de müşteri memnuniyeti ve turistlerin bölgeye olan sadakati, uzmanlar tarafından ön plana çıkarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Reklam Verimliliği, Bulanık Küme Teorisi, Vietnam Turizm Sektörü.

Abstract
This study aims to determine an effective method of measuring the efficiency of promotional strategies for tourist destinations. Complicating factors that influence promotional efficiency (PE), such as promotional activities (PA), destination attribute (DA), and destination image (DI), make it difficult to evaluate the effectiveness of PE. This study develops a rule-based decision support mechanism using fuzzy set theory and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the effectiveness of promotional strategies. Additionally, a statistical analysis is conducted using SPSS (Statistics Package for Social Science) to confirm the results of the fuzzy AHP analysis. This study finds that government policy is the most important factor for PE and that service staff (internal beauty) is more important than tourism infrastructure (external beauty) in terms of customer satisfaction and long-term strategy in PE. With respect to DI, experts are concerned first with tourist perceived value, second with tourist satisfaction and finally with tourist loyalty.

Keywords
Promotion Efficiency, Fuzzy Rule-Based, Vietnam Tourism Industry.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri