• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpların Tahmini
(Estimation of Unexpected Operational Losses with Monte Carlo Simulation )

Yazar : Özge EREN  Mustafa ÇIKRIKÇI  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 349-361


Özet
Bu çalışmada, finansal kurumlar için oldukça önemli bir risk türü olan operasyonel riskin modellenmesi ve ölçülmesi konusu ele alınmıştır. İlk olarak operasyonel risk kavramı ve önemi üzerinde durulmuş daha sonra ise operasyonel risk ölçümü hesaplamalarından bahsedilmiştir. Operasyonel riskin ölçümünde, beklenmeyen operasyonel kayıpların tahmini Uç Değerler Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu sıklık/şiddet dağılımları kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama alanında ise kurumlar açısından gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olan bu çalışma, Microsoft Excel’de veri setleri yaratılarak Monte Carlo Simülasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen beklenen değer hesabı ise kurumların risk seviyelerini görmeleri açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Operasyonel Risk, Monte Carlo Simülasyonu, İstatistiksel Dağılımlar.

Abstract
In this paper, It can be addressed to modeling and measuring operational losses. Firstly, general ideas about operational risk are given for all of aspects then it is turned to the calculation of operational risk. The data used in paper has been created in Microsoft Excel due to the privacy of the actual data. It is applied the a frequency/severity approach with Monte Carlo Simulation which is used as a practical solution for obtaining aggregate loss distribution. All of the applications are made only to calculate expected value because for the intuitions, It’s very important to estimate expected value in terms of seeing the level of risk.

Keywords
Operational Risk, Monte Carlo Simulation, Statistical Distributions.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri