• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış
(A historical overview of thedevelopment of highways in Turkey )

Yazar : Birol ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 2011-1
Sayfa : 123-150


Özet
Bu çalışmada günümüzde hakim ulaşım sistemi haline gelen karayolu taşımacılığının Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Karayollarının Cumhuriyetin ilanında bu yana gösterdiği gelişim, dönemlere ayrılarak ele alınmıştır. Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak bu dönemden sonra, demiryolları adeta yok sayılarak, Marshall yardımlarıyla karayolu yapımına başlanmıştır. Planlı dönemle birlikte uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda karayolları ulaşım sistemleri arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Günümüzde Türkiye’de mevcut durum itibarıyla, yolcu taşımacılığının % 97’si, yük taşımacılığının ise % 89’u karayoluyla gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
karayolları, ulaştırma, Türkiye.

Abstract
In this study, the highway transportation system which currently became the dominated transportation system in Turkey is examined. The development of this system between the foundation of the Republic and the present is investigated periodically. According to the results of this study the transportation policies for the highway transportation had been seen as a system integrating with the railway transportation until 1950s. However, after 1950s, the railways had been nearly ignored and the highways construction by Marshall aids became the main practice. As a result of the highways dominated transportation policies of the planned period, the highway transportation has become the main transportation system in Turkey. Today the highway transportation is made in the % 97 of the passenger transport and % 89 of freight transport in Turkey.

Keywords
Highways, Transportation, Turkey.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri