• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Inclinations of Entrepreneurship and Entrepreneurship Personality Characteristics of Students )

Yazar : Hasan YÜKSEL  Ezgi CEVHER, Mesude YÜKSEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 143-156


Özet
Girişimcilik, çevrenin yarattığı fırsatları sezme, bu fırsatları projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üretme becerisi şeklinde tanımlanabilir. Bu süreçte başarılı girişimciler için ise birçok özellik tanımlanmaktadır. Kişide girişimcilik ruhu genetik olarak var olabileceği gibi aile, ailenin mesleği, çevre, eğitim de girişimcilik ruhunu geliştirmede önemli etkenlerdir. Bu çalışmada temel amaç işletme yönetimi bölümü öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu nedenle meslek yüksekokulu işletme yönetiminde öğrenim gören bölüm öğrencilerine araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek amacıyla anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri yenilikçilik, duyarlılık ve fırsatçılık şeklinde ortaya çıkmıştır. Strese karşı dayanma ise düşük düzeyde ortaya çıkan girişimci kişilik özellikleri arasındadır. Ayrıca çalışmada katılımcıların girişimcilik özellikleri ile cinsiyet değişkeni ve aile meslekleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimci, Kişilik, Girişimci Kişilik Özellikleri.

Abstract
Entrepreneurship can be defined as a capability that realizes the opportunities created by environment paradigms and that transforms these opportunities into projects, and that live these projects and transfer all these as well as produce richness. In this process, there are a great many characteristics for successful entrepreneurs. In addition, the spirit of entrepreneurship can be available as a genetic code, families, jobs, environments as well as education which can be regarded as a significant component for the development of entrepreneurship spirit. In this study, the main objective is to analyze the relationship between entrepreneurship personality characteristics and entrepreneurship inclinations of the students in the department of Business Management. Therefore, a questionnaire was conducted on the students in the department of Business Management to test the hypothesis revealed. As a result of the study, it was determined that innovation, sensitivity, and opportunism are the pioneers of the entrepreneurship characteristics for the students while struggling against stress is the least level of characteristic for entrepreneurship. At the same time, in the study, the relationship was found out between entrepreneurship characteristics and gender, and also between participants’ family occupations and their entrepreneurship characteristics.

Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneur, Personality, Entrepreneur Personality Characteristics.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri