• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz
(The Relationship between Youth Unemployment and Economic Growth in Central and Eastern European Countries: An Empirical Analysis )

Yazar : Leman ERDAL  İsmet GÖÇER  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 173-188


Özet
Çalışmada, genç işsizliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, yeni panel veri analizi ve eşbütünleşme testleri kullanılarak, Okun Yasası kapsamında, analiz edilmiştir. Çalışmanın konusunu genç işsizlik oranı AB (AB-28) ortalamasının üzerinde olan 18 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları, genç işsizliğini derin yaşayan bir ülkede, ekonomik büyümenin, genç işsizliğini azaltmada tek başına yeterli olmayacağını göstermektedir. Küresel ve ülke koşullarına has; genç istihdamı ve piyasa üzerinde etkili sonuç verecek politikaların geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. Çalışmanın işsizlik ve sosyal çatışma konusundan yapılan çalışmalara önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Genç İşsizliği, Sosyal ve Siyasal Sorunlar, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri.

Abstract
The study has analyzed the relationship between youth unemployment and economic growth, in the context of Okun law, by using new generation panel data analysis and cointegration tests. In this study, 18 Central and Eastern European country have been selected as subject matter whose youth unemployment rate is above the EU-28 average (25 %) for the period 2006-2012. The results show that, if youth unemployment is quite severe; even an exclusive economic growth will not be enough to reduce the youth unemployment rate in the country. It is recommended that the global and country-specific policies which are effective, result-driven on youth (Un) employment and labour market issues, should be developed. This study is expected to make a significant contribution to the literature on unemployment and social conflict.

Keywords
Youth Unemployment, Social and Political Problems, Central and Eastern European (CEE) Countries.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri